Hva er folkrock?

folk-rock-2Folkrock er en egen musikksjanger som kombinerer elementer av folkemusikk, rock og andre sjangere og impulser. Den oppsto i de engelskspråklige land, særlig USA og Storbritannia, for rundt et halvt århundre siden. Blant de første pionerene er det viktig å merke seg bandet Byrds, som var en gruppe fra Los Angeles som spilte tradisjonelle folkesanger og -musikk med en stil preget av rockens innflytelse, blant annet med rockens typiske instrumenter. Denne musikken var påvirket av blant andre Bob Dylan og Beatles. Det var den amerikanske pressen som fant på betegnelsen folk rock, på norsk folkrock, for å beskrive det nye lydbildet presentert av Byrds. Sjangeren tok virkelig av da Byrds slapp et cover av Dylan-sangen “Mr. Tambourine Man” og fikk en kjempehit.

Suksessen til Byrds ga en eksplosjon i interessen for denne typen musikk og man så et utall band som ville prøve seg på sjangeren. Bob Dylan var også selv en av aktørene som overskred grensen mellom folkemusikk og rock, og var med på den videre kryssbefruktningen. Eksempler på dette er hans album Highway 61 Revisited og Bringing It All Back Home. Et annet viktig vendepunkt i utviklingen av folkrock var da Dylan dukket opp med et elektrisk band for første gang på konsert i 1965.

I dag er det sikkert ukjent for de fleste at også Beatles i høyeste grad var påvirket av folkemusikk, og at noen av deres sanger i sterk grad bidro til den videre utviklingen av folkrock. Det gjelder kanskje særlig sangene “I’m a Loser” og “You’ve Got to Hide Your Love Away”, som var sterkt influert av folkemusikken i England. Generelt ble folk-innslaget i folkrocken aller sterkest nettopp i Storbritannia, hvor man forholdt seg til den gamle europeiske middelaldermusikken i større grad enn i USA.

Folkrock er preget av en klar og ren stil, hvor man ikke overdriver bruken av elektriske effekter under spillingen.